08-622 98 40

Hyresvillkor

08-622 98 40

Hyresvillkor

Hyresvillkor

Allmänna villkor

Hyrespriset avser styckepriser och gäller för tre dagar. Mottagande av hyrgodset dag 1 och återlämning dag 3 alternativt mottagande fredag och återlämning måndag.

Om hyrgodset inte återlämnas på utsatt tid, debiteras ytterligare hyresavgifter löpande ända tills hyrgodset är returnerat.

Alla uppkomna skador på hyrgods och förkommet hyrgods ska självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även transportemballage. Hyresavgift utgår tills skuld har betalats.

Hyrestagaren har ansvar för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla eventuella skador och förluster till fulla varuvärdet.
Westmans Uthyrningsservice AB ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med användning eller hantering av hyrgodset.


Stolar och bord

Trästolar och träbord får inte användas eller förvaras utomhus i regn, snö eller fuktig väderlek, inte heller ställas på blött underlag eller lerig mark.
Utspillda drycker och blöta dukar avlägsnas snarast från möblerna.
Ovanstående för att möblernas limning släpper, de slår sig och blir sneda.

Det är absolut förbjudet att nita, spika, använda häftstift eller göra annan skadegörelse på möblerna. Alla skador som uppstår betalas av hyrestagaren.

Bord och stolar skall vid återlämnandet vara rena från drycker, matrester och dylikt.
Om bord och stolar skall hämtas för retur av oss, ska de vara hopplockade och hopfällda.


Glas, bestick och porslin

Glas, bestick och porslin behöver inte diskas men skall sköljas/skrapas av. Glas och koppar skall vara tömda på dryck och vara förpackade i samma backar/lådor som de levererades i.


Teknisk utrustning

Hyrestagaren ansvarar för att ansvarar för att utrustning monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt, samt att den är lämpad för användandet.
Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt samt att förvara den i låst utrymme när den ej är i bruk.
Vid återlämningen skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Högtalare, kablar etc skall vara rengjorda från ev tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Kablar skall vara ihoprullade som vid utlämnandet. I annat fall debiteras rengöringskostnad.


Transporter

Transportkostnader debiteras löpande per minut. 6:-/minut med en chaufför eller 9:-/minut med två chaufförer. Detta innebär att körtid till kund, avlastning hos kund samt körtid tillbaka debiteras i tid.

Om Westmans Uthyrningsservice AB ska ombesörja transport av hyrgods och hyrestagaren inte har lokalen tillgänglig vid överenskommen tid, ej är hemma eller andra hinder för avlastning förekommer, debiteras denna tid enl ovanstående.


Betalningsvillkor

Kontant vid hämtning/leverans om inte annat avtalats. eller efter särskild överenskommelse

Vid fakturering* tillämpar vi 10 dgr netto och debiterar en faktureringsvagift på 40 kronor + moms.

Dröjsmålsränta debiteras med 24 % från förfallodagen.

* efter sedvanligt kreditprövning.